Alfons Moucha

Mistr detailu Alfons Moucha byl a stále je skutečným zjevením ve světě výtvarného umění nejen tohoto, ale i minulých století. Ladně navázal gordický uzel na přerušenou nit díla svého nevlastního strýce Alfonse Muchy a hned zpočátku se stal sebou uznávaným mistrem portrétu s křehkým smyslem a citem pro detail každé zpodobňované tváře. Zřejmě i proto jeho portréty dodnes nedosáhly zaslouženého uznání a to nejen ve světě, ale dokonce ani zde, v rodných Čechách. Zpravidla dotyčný, mistrem zpodobňovaný nešťastník hned po spatření obrazu své zvěčnělé tváře, vypracované s důrazem na její vyjímečnost a detaily, netoužil po ničem jiném, než aby svůj unikátní a více než věrný portrét zničil. Dlužno podotknout, že už tehdy se v Mouchově levé paži objevil surrealismus ve své nejčistší podobě, což zpravidla okamžitě postřehl i každý, kdo měl tu čest být mistrem malován. Dílo se tudíž často setkávalo s hlubokým neporozuměním, díky němuž byla nemalá část papírových pláten Mistra Alfonse zničena vzápětí po svém vzniku.

Lidé nestojí o to, vidět pravdu. Ale ještě více je děsí, že by ji mohl vidět kdokoli jiný.
A snad i právě proto dodnes tak málo příbytků a stěn luxusních vil zdobí mistrovy originály.

Po čase se Moucha odpoutal od portrétu a začal malovat i další témata, jež jeho surrealistické oko dovedně přetvořilo k obrazu svému. Mouchovo vidění dělá surovou realitu ještě skutečnější než je sama. Přes originalitu jeho stylu a vyjímečnost díla samotného je bohužel ještě dnes důvod k obavám, že žádná z významných světových galerií dosud nevlastní ani jedno z Mouchových pláten. A byl to právě opět Alfons Moucha, kdo zavedl v oblasti výtvarného umění i zcela nové pojmy, jakými jsou například: fixokresba, propiskorytina, papírové plátno a ještě několik dalších, dnes již uznávaných pojmů, bez kterých by se umělec dnešní doby snad už ani neuměl srozumitelně vyjádřit.

Tento vpravdě skrytý génius nevyřčeného navázal spolupráci s podzemním nakladatelstvím RAT už před lety, kdy na přání pánů Otty a Soplevilného vytvořil několik portrétů krys na propagační materiály a posléze i několik obrazů pro plakáty nakladatelství.

Snad právě tehdy, po světovém úspěchu flekatých psů, rozhodl se mistr uspořádat velkou výstavu s názvem 100 + jedna krysa Alfonse Mouchy. Přesto, že Mouchovy krysy se pořád divoce množí, ještě pár samců a půvabných krysích samic k uskutečnění výstavy stále chybí. Věřme ale, že mistr Alfons svůj záměr dokončí a naše oči se budou moci lačně popást na stovce macatých krys a ještě jedné odporně chlupaté princezně navrch.

Výstavy:

Klub Delta 10. 4. 1997
Alfons Moucha osobně
Nejbližší akce BBP27.07.2024


17.08.2024

Rodinný Fest NEVALNÍK vystoupí: BBP - podzemní orchestr, DAFNE, OLIVEROVA DÁLKA, SKRYTÝ PŮVAB BYROKRACIE, LOBSTER RIPOFF05.09.2024

Open Air Festival PODVINÍ 2024 - 25. ROČNÍK !!! PPU - EGON BONDY 50, BBP - podzemní orchestr, ZUBY NEHTY, MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY, TY SYČÁCIfacebook